Voor een intakegesprek kunt u een afspraak maken via de mail

Telefonisch via 06 - 204 11 517

II Power

Be Power

Be Power is de naam voor het bedrijf wat Ineke Brouwer per januari 2010 als zelfstandig ondernemer is gestart. Zij is 25 jaar werkzaam geweest in onderwijs en zorg en ondersteunde verenigingen en Midden en Klein Bedrijven bij personeel en organisatievraagstukken. De laatst jaren was zij actief op gebied van groepstrainingen, kwaliteitstrajecten en coaching en advisering van leidinggevenden en medewerkers bij de uitvoering van hun werk.

 

Wat wil Ineke bereiken met haar werk.

Door mensen te spiegelen op eigen gedrag en organisatiestructuren inzichtelijk te maken wil Ineke komen tot een prettige, initiatiefrijke en resultaatgerichte werkomgeving. Een werkomgeving waarin met respect voor ieders eigenheid een waardevolle bijdrage wordt geleverd aan het product of dienst waar een organisatie voor staat. 

Daarvoor kan zij op individuele trajecten worden ingezet zodat mensen kunnen komen tot hun eigen bron van kracht in samenhang met bedrijfsdoelen. Echter zij kan ook organisatiestructuren analyseren en met de opdrachtgevers een lijn uitzetten tot een soepel lopend werkproces.

Hoofd aspect blijft bij zowel individuele als organisatie vraagstukken, wanneer iemand van zichzelf begrijpt hoe het werkt, is degene in staat om iets te veranderen. Door vanuit eigen innerlijke kracht te werken ontdekken mensen eigen-aardigheden en kan er vanuit de binnenkant ( eigen overtuigingen) gewerkt worden in en aan de omgeving.

Waardering van eigen-heid en voor ander-heid is de sleutel bij Be Power.

 

"Er zijn in het leven redenen genoeg om iets niet te doen, volg je eigenheid en je komt uit bij dat wat je wel wilt"